Prin completarea și trimiterea prezentului document declar că îmi exprim consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru ca datele cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date a organizatorilor, pentru a fi prelucrate și utilizate la Colegiul Medicilor din România, precum și pentru a fi informat/ă în legătură cu evenimentul la care particip, în conformitate cu legislația în vigoare. Organizatorii garantează confidențialitatea acestor date și nu vor înstrăina sub nici o formă și în nicio circumstanță aceste date unei terțe părți.